• KALİTE İLE ÖZDEŞLEŞMİŞ BİR FİRMA OLMAK HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA,
 • SEKTÖRDEKI YENİ TERNDLERİ TAKIP EDEREK, MÜŞTERILERIMIZIN IHTIYAÇ VE BEKLENTILERINI KARŞILAMAK,
 • EKİP ANLAYIŞI İLE ÇALIŞMAK,
 • ÇALIŞANLARIN MEMNUNİYETİ VE SÜREKLİ EĞİTİMİ İLE İŞİMİZİ İSTENEN KALİTEDE YAPMAK VE ZAMANINDA TAMAMLAMAK,
 • YASAL MEVZUATLARA, ULUSLAR ARASI STANDARTLARA VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARINA UYMA KONUSUNDA TİTİZ DAVRANMAK
 • MEVCUT DURUMUMUZU KORUMAKLA YETİNMEYİP HER NOKTADA SÜREKLİ İYİLEŞMEYİ TEMEL FELSEFEMİZ OLARAK BELİRLEMEK
 • TABİ OLDUĞUMUZ YASAL ŞARTLAR, STANDARTLAR VE UYGUNLUK YÜKÜMLÜLÜKLERİ ÇERÇEVESİNDE YÜRÜRLÜKTEKİ ÇEVRE MEVZUATLARINA VE DÜZENLEMELERİNE UYMAK,
 • ATIKLARIMIZ; OLANAKLARIMIZIN MÜSAADE ETTİĞİ ÖLÇÜLER İÇERİSİNDE AZALTARAK, ÇEVREYE EN AZ ZARAR VERECEK ŞEKİLDE BERTARAF ETEMEK,
 • ENERJİ, HAMMADDE VE DOĞAL KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANILMASINI SAĞLAMAK,
 • FAALİYETLERİMİZDE VE YENİ YATIRIMLARIMIZDA, ÇEVRE FAKTÖRÜNÜ DİKKATE ALMAK,
 • ÇEVRESEL PERFORMANSIMIZI, ISO 14001 ÇEVRE SİSTEMİNE PARALEL OLARAK SÜREKLİ GELİŞTİREREK, KİRLİLİĞİ ÖNLEMEK,
 • ÇALIŞANLARIMIZI, MÜŞTERİLERİMİZİ VE TEDARİKÇİLERİMİZİ ÇEVRE KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRMEK
 • İŞ SAHAMIZ İÇERİSİNDE YER ALAN TÜM ŞAHISLARIN SAĞLIĞINI VE GÜVENLİĞİNİ KORUMAK,
 • ÇALIŞANLARIMIZI VE MİSAFİRLERİMİZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRMEK İÇİN EĞİTİM VE ALT YAPI DESTEĞİ SAĞLAMAK,
 • UYMAK ZORUNDA OLDUĞUMUZ KANUNLARI VE YASAL MEVZUATLARI UYGULAMAK,
 • TÜM ÇALIŞANLARIN; İSG YÖNETİM SİSTEMİ’NİN GEREKTİRDİĞİ UYGUN EKİPMAN/TEÇHİZATI KULLANARAK, İLGİLİ PROSEDÜR VE TALİMATLARA GÖRE SORUMLULUKLARININ BİLİNCİNDE OLARAK FAALİYETLERİNİ YÜRÜTMELERİ SAĞLAMAK
 • ÇALIŞANLARIN YARALANMALARINI VE SAĞLIK BOZULMALARINI ÖNLEMEK .
 • TÜM ÇALIŞANLARIN KATILIMIYLA, İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK RİSKLERİ EN AZA İNDİRMEK VE İSG YÖNETİM SİSTEMİNİN SÜREKLİ GELİŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK.